Условия за отказ

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за вашите имена, настоящ адрес, телефонен номер  и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на имейл office@engibarov.com  В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронен път съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Можете да упражните правото си на отказ и чрез писмо, изпратено по пощата на адреса на управление на Енгибаров ЕООД – България, гр. Бургас , ул. „Асен Златаров 9.

Независимо от избора на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Стоката, която потребителят иска да върне на ЕНГИБАРОВ ЕООД, трябва да бъде в отличен търговски вид, без външни и/или вътрешни повреди, поставена в оригиналната търговска опаковка, която е получена от ЕНГИБАРОВ ЕООД, да не е нарушена целостта на поставени от ЕНГИБАРОВ ЕООД и/или производителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение.

Стойността на върнатата стока се възстановява на потребителя в срок от 14 календарни дни считано от датата, на която потребителят е информирал ЕНГИБАРОВ ЕООД за решението си.

Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично, не се съгласите за друг начин.

ЕНГИБАРОВ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоката  към физическия ни магазин от където е тръгнала стоката, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи по връщане на стоката са за Ваша сметка.